:: Cementovláknité desky systému CEMVIN


Desky CEMVIN se používají pro rychlé a snadné dokončení povrchů - vnější i vnitřní opláštění stěnových konstrukcí bytových, občanských, průmyslových i zemědělských staveb. Desky CEMVIN se dále používají pro vytváření podhledů, podlah a roštových příček. Jsou využívány také jako bednění pod střešní krytiny, šalovací prvky, ztratného bednění, plotové dílce, protihlukové bariéry podél silnic, obrubníky, kryty podlahových kanálů a šachet, krbové komíny, elektrotunely a nehořlavé podložky pod elektrické rozvody či zařízení. Lze je využít při výrobě zahradního nábytku a jako doplňkové stavební prvky např. pro výrobu přístřešků pro motorová vozidla. Sendviče vytvořené vzájemným slepováním desek cemvinu nebo desky cemvin a jiného deskového materiálu se úapěšně používají v konstrukcích dřevostaveb. Desky větších tloušťek umožňují i další speciální použití - jako samonosné nezaťežované příčky o vysoké pevnosti.

Vybrané technické parametry
Objemová hmotnost:
Vzduch. neprůzvučnost:
Mrazuvzdornost:
Nasákavost desek:
Pevnost v tahu
- podélně
- příčně
Stupeň hořlavosti:
Součinitel tepel. vodivosti:
Modul pružnosti:

ČSN EN 323
ČSN 730 513
ČSN EN 492, RI975
ČSN 490 144, ČSN EN 317
ČSN EN 310


ČSN 730862
ČSN 0851
ČSN ISO 8338

min. 1350 kg/m3
30 dB
25 cyklů
max. 18%

min. 15,0 Mpa
min. 23,0 Mpa
"A" nehořlavé
max. 0,35 W/mK
7000 MP kolmo
9000 MP podél


             Design by Zema   |   Sefran s.r.o. © 2009 • All rights reserved