:: BachlNěmecké krytí
- Pro sklon střechy min. 25%
- Pokládka na celoplošné bednění a střešní
  lepenku vždy proti obvyklému směru větru
- Pravé krytí: desky se pokládají zleva
  doprava a mají oblouk vlevo.
- Levé krytí: desky se pokládají zprava doleva a mají oblouk
  vpravo.
- Upevnění desky se provádí dvěma pozinkovanými hřebíky 28/35
- U formátu 40 x 40 je třeba navíc upevnit každou desku vichrovou
  sponou.
- Při přechodu na svislé plochy je možno překrytí zmenšit.
image

image

image


             Design by Zema   |   Sefran s.r.o. © 2009 • All rights reserved